Home > Faculty

Faculty

Physics, Division of Particle and Astrophysical Science

Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Theory
Theoretical Elementary Particle Physics Laboratory E Lab (E)
 • Masaharu Tanabashi
 • Junji Hisano
 • See Kit Foong
 • Nobuhiro Maekawa
 • Masashi Hayakawa
 • Kazuhiro Tobe
 • Tadakatsu Sakai
   
Quark-Hadron Theory Group (H)
 • Masayasu Harada
 • Chiho Nonaka
 
 • Shinya Matsuzaki+
Gravityand Particle Cosmology Group (QG)
 • Shin'ichi Nojiri
 • Yasusada Nambu
 
 • Chul-Moon Yoo
Theoretical Plasma Physics Laboratory (P)
 • Tomo-hiko Watanabe
   
 • Shinya Maeyama
 • Kenji Nishioka+
Cosmology Group (C)
 • Naoshi Sugiyama
 • Kiyotomo Ichiki
 • Hiroyuki Tashiro+
 • Atsuhi Nishizawa+
 • Yuko Urakawa+
 • Kenji Hasegawa+
 • Sachiko Kuroyanagi+
 • Hironao Miyatake+
Laboratory for Theoretical Astronomy & Astrophysics (TA)
 • Shu-ichiro Inutsuka
 • Tsuyoshi Inoue
 
 • Hiroshi Kobayashi
Laboratory of Galaxy Evolution (Ω)  
 • Tsutomu Takeuchi
   
Science of Complexity (Theory) (ΣT)
 • Hitoshi Sakagami*
     
Experiment
Fundamental Particle Physics Laboratory (F)
 • Mituhiro Nakamura*
 
 • Toshiyuki Nakano
 • Osamu Sato
 • Tatsuhiro Naka+
 • Kunihiro Morishima+
 • Tsutomu Fukuda+
High Energy Physics Laboratory (N)
 • Toru Iijima
 • Makoto Tomoto
 • Kenji Inami
 • Kiyoshi Hayasaka
 • Kazuhito Suzuki+
 • Yasuyuki Horii
Laboratory of Particle Properties (Φ)
 • Hirohiko Shimizu
 • Masaaki Kitaguchi
 • Katsuya Hirota+
 
 • Go Ichikawa+
 • Yusuke Tsuchikawa+
 • Sohei Imajo+
Radio Astromy Laboratory (A)  
 • Yoichi Tamura
 • Kengo Tachihara
 
 • Hiroaki Yamamoto
 • Hidetoshi Sano+
Space Astronomy Laboratory (Infrared Astronomy Group) (UIR)
 • Hidehiro Kaneda
 • Misato Fukagawa
 • Shinki Oyabu*
 • Daisuke Ishihara+
 • Toyoaki Suzuki
 • Takuma Kokusho
X-ray Space Astronomy Laboratory (X-ray Astronomy Group) (UX)
 • Seiji Kawamura
 • Kazuhiro Nakazawa
 • Kazunori Ishibashi
 • Keisuke Tamura+
 • Ikuyuki Mitsuishi
Science of Complexity (Experiment) (ΣE)  
 • Kenichi Nagaoka*
   

Solar Terrestrial Environment Laboratory, Division of Particle and Astrophysical Science

Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Solar-Terrestrial Environmental Science
Atmospheric and Environmental Science (AM)
 • Yutaka Matsumi
 • Akira Mizuno
 • Tomoo Nagahama
 • Tomoki Nakayama
 
Solar-Terrestrial Interrelation Science
Space Physics - Experiment (SSE)
 • Masafumi Hirahara
 • Satonori Nozawa
 • Yuichi Otsuka
 • Shin-ichiro Oyama
 
Solar and Space Physics-Theory (SST)
 • Kanya Kusano
 • Satoshi Masuda
 • Shinji Saito+
 
 • Akimasa Ieda
Solar-Terrestrial Physics
Cosmic Ray (CR)
 • Yoshitaka Itow
 • Hiroyasu Tajima
 • Yutaka Matsubara
 • Fumio Abe
 • Kimiaki Masuda
 • Fusa Miyake
 • Kazutaka Yamaoka+
 
 • Akira Okumura
 • Hiroaki Menjo+
Heliospheric Plasma Physics (SW)
 • Munetoshi Tokumaru
 • Kazumasa Iwai
 
 • Ken'ichi Fujiki

Physics, Division of Material Science

Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Theory
Non-Equilibrium Physics Laboratory (R)
 • Kunimasa Miyazaki
   
 • Takeshi Kawasaki
Theoretical Solid State and Statistical Physics Laboratory (S)
 • Hiroshi Kontani
 • Hiroshi Kohno
 • Akito Kobayashi
 • John Andrew Wojdylo
 
 • Youichi Yamakawa
 • Ai Yamakage
Computational Biophysics Laboratory (B)
 • Florence Tama
   
 • Tetsuro Nagai
Theoretical Biophysics Laboratory (TB)
 • Yuko Okamoto
 • Takahisa Yamato
 
 • Akihiro Kimura
Experiment
Solid State Magnetic Resonance Laboratory (I)
 • Masayuki Itoh
 • Yoshiaki Kobayashi
 • Yasuhiro Shimizu
 
Laboratory of Low-Temperature Physics (L)
 • Nobuo Wada
 
 • Taku Matsushita
 
Laboratory of Magnetism (M)
 • Noriaki Sato
 
 • Kazuhiko Deguchi
 • Keiichirou Imura
Laboratory of Condensed-matter physics of functional materials (V)
 • Ichiro Terasaki
 • Hiroki Taniguchi
 
 • Kenji Tanabe
Laboratory of Biomolecular Dynamics and Function (D)
 • Takayuki Uchihashi
 
 • Midori Murakami
 
Laboratory of Photo-bioenergetics (G)
 • Takumi Noguchi
 • Hiroyuki Mino
 • Yuki Kato
 
Laboratory of Cellular Signaling Biophysics (K)  
 • Kosuke Maki
 
 • Naoya Suzuki

Chemistry, Division of Material Science

Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Organic Chemistry
Organic Chemistry Laboratory
 • Kenichiro Itami*
 • Shinya Hagihara
 • Kei Murakami+
 • Hideto Ito*
 • Akiko Yagi
Functional Organic Materials Laboratory
 • Shigehiro Yamaguchi*
 • Aiko Fukazawa
 • Masayasu Taki+
 
 • Soichiro Ogi
Noyori Laboratory
 • Susumu Saito
 • Ryoji Noyori+
   
 • Hiroshi Naka
 • Shinji Tanaka
 • Jieun Jung
Bioorganic chemistry Laboratory
 • Hiroshi Abe
   
 • Yasuaki Kimura
 • Fumiaki Tomoike
Organic Synthesis Group
 • Masato Kitamura*
     
Physical Chemistry
Nano-Structured Materials Laboratory
 • Hisanori Shinohara
 • Ryo Kitaura
 
 • Haruka Omachi
Photo-Physical Chemistry Laboratory
 • Akiyoshi Hishikawa
 
 • Mizuho Fushitani
 • Akitaka Matsuda
 
Advanced Materials Laboratory
 • Kunio Awaga
 • Michio Matsushita
 
 • Zhongyue Zhang
Quantum Chemistry Group  
 • Daisuke Yokogawa+
 
 • Yuh Hijikata+
Inorganics and Analytical Chemistry
Molecular Architecture Laboratory
 • Kentaro Tanaka
 • Yasuyuki Yamada
 • Shinichiro Kawano
 
Inorganic Chemistry Laboratory
 • Mizuki Tada
 • Yasuhiro Ohki
 
 • Satoshi Muratsugu
 • Hirosuke Matsui
Bioinorganic Chemistry Laboratory
 • Yoshihito Watanabe
 • Osami Shoji
 
 • Yuichiro Aiba
Physical Inorganic Chemistry Group  
 • Hideo Takagi
   
Global 30 International Programs
 
 • Peter Butko
 • Berthold Fischer
   

Division of Biological Science

Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Laboratory of Biomolecular Architecture
Molecular Neurobiology
 • Ikue Mori
 • Young-jai You+
 • Tsunehiko Kohashi+
 • Yuki Tsukada
 • Shunji Nakano
 • Kentaro Noma+
Neural Circuit
 • Azusa Kamikouchi
 
 • Hiroshi Ishimoto+
 • Yuki Ishikawa+
Laboratory of Molecular Genetics
Developmental Cell Biology
 • Keita Ohsumi
 
 • Mari Iwabuchi
 
Laboratory of Molecular Information and Cellular Regulation
Plant Reproductive Systems
 • Tetsuya Higashiyama*
 • Narie Sasaki
 • Masahiro Kanaoka
 • Minako Ueda+
 • Daisuke Kurihara+
 
Interacellular Dynamics
 • Gohta Goshima
   
 • Tomomi Kiyomitsu
Laboratory of Developmental Biology
Intercellular Signaling Biology
 • Yoshikatsu Matsubayashi
   
 • Hidefumi Shinohara
Reproductive Biology
 • Minoru Tanaka
   
 • Toshiya Nishimura
Development and Growth regulation  
 • Yasushi Yoshioka
 • Shin Takagi
 • Shin Sugiyama
 • Akira Kanamori
 • Yoshimasa Yagi
Laboratory of Genetic Mechanisms
Cell Regulation
 • Makoto Kinoshita
 
 • Natsumi Ageta-Ishihara
 • Asako Shindo
Molecular and Cell Biology
 • Takumi Kamura
 
 • Fumihiko Okumura
 • Keisuke Obara
Chromosome Biology  
 • Tomoko Nishiyama
   
Laboratory of Supramolecular Biology
Supra-molecular Structure  
 • Yoshiyuki Matsuura
 • Akihiro Narita
 • Kingo Takiguchi
 
Biomembrane Functions
 • Michio Homma
 • Seiji Kojima
 • Mayuko Sakuma
 • Hiroyuki Terashima
Laboratory of Cell Regulation
Developmental Morphogenesis
 • Atsushi Kuroiwa
 
 • Takayuki Suzuki
 • Yo-ichi Shiraishi
Signaling Mechanisms
 • Naoki Hisamoto
 • Hiroshi Hanafusa
 
 • Strahil Ivanov Pastuhov
Laboratory of Biological Systems
Plant Physiology
 • Toshinori Kinoshita*
 • Norihito Nakamichi+
 
 • Koji Takahashi
 • Shinichiro Inoue
 • Yin Wang+
Cell Biology    
 • Yoshiaki Hirako
 
Sugashima Marine Biological Laboratory
Marine Developmental Biochemistry
 • Hitoshi Sawada
 
 • Satohiko Araki
 • Yoshito Harada
 • Yuji Ise+
 • Shiori Nakazawa+
Neuroscience Institute
Gene Analysis
 • Mamoru Sugita
 
 • Takuya Matsuo
 • Mizuho Ichinose+
Plant Molecular Signaling
 • Yasuomi Tada
 • Kunio Ihara
   
Bioscience and Biotechnology Center
Animal Organ Functions
 • Masahiko Hibi
 • Takashi Shimizu
 
 • Hisashi Hashimoto
G30 International Programs
 
 • Yukiko Mizukami
 • Maria Nicolaeva Vassileva
   
Institute of Transformative Bio-Molecules (ITbM)
Plant Pattern Formation  
 • Naoyuki Uchida+
   

(Note) * Dual Affiliation Faculty, Designated Faculty, G30 Designated Faculty

Page top